Mindful Ashtanga

Mindful Ashtanga vinyasa


Ashtanga vinyasa yoga je praksa položaja tijela, daha i koncentracije zasnovana na yoga filozofiji koja se zove osmerokraki yogijski put – Ashtanga yoga. Na Sanskritu ashta znači osam, a anga krak. Filozofija Ashtanga yoge usmjerena je prema smislenom življenju, počiva na etičkim načelima i samodisciplini te ide ka dubljim stanjima meditacije i sjedinjenja odnosno yoge. Filozofija i praksa potječu iz Indije te su se kroz bogatu liniju mnogih učitelja proširile na zapad.

Specifičnost Ashtanga vinyasa yoge je u kretanju između više statičnih, tradicionalnih yoga položaja (asana) sinkroniziranih dahom. Svaki dah pridodan je određenom pokretu na način da koristi logiku energije udaha odnosno izaha u tijelu.

Sistem je dizajniran da uravnotežuje snagu i opuštenu budnost
istodobno gradeći stabilnost tijela i uma.

Ashtanga vinyasa yoga temelji se na samostalnoj praksi. Prolazimo kroz sekvencu asana u ritmu svojeg daha i svojih mogućnosti. U tihoj atmosferi lako zaronimo u sadašnji trenutak slušajući šum daha i bivajući jedno s tijelom. Iz više razloga za ovaj se stil yoge često kaže da je meditacija u pokretu: ponavaljamo isti slijed asana svaki put, nudi nam Tristhanu* (tri točke obitavanja pažnje), te brojanje daha kroz cijelu sekvencu. Mindful Ashtanga yoga obogaćuje tu yoga-meditaciju sa mindfulness uvidima.
Pristupamo Ashtanga vinyasa yogi
sa konceptom “biti mindful”,
budno i s prihvaćanjem

Prakticirajući redovito isti ciklus imamo se priliku otvoriti svaki dan novom doživljaju istog slijeda. Tako vidimo da naše iskustvo nikada nije isto, stalno se mijenja (prolaznost). Vidimo da je energija našeg bića prirodna pojavnost u ovom trenutku u prostoru i posljedica je prošlih uzoraka koji su bili uvjetovani na određeni način (ne sebstvo).

Možemo se probuditi u odnosu koji imamo prema sebi i svojim konceptima te svjesno odabrati one za koje vjerujemo da su konstruktivni. Pozvani smo osvijestiti namjere koje nas pokreću te osluškivati tijelo i njegove potrebe. Kroz praksu Mindful Ashtange usavršavamo svoje suosjećanje i razumijevanje rađe nego da se vežemo za trenutna iskustva ili usavršavamo asane.

S obzirom da je tijelo prvo polje na kojem stabiliziramo mindfulness (Četiri temelja mindfulnessa), jedna ovako predana praksa može nam u tome dobro poslužiti. Tijelo je vrlo lako zadržati u pažnji, pogotovo kada je u stalnom pokretu s izraženijim tjelesnim senzacijama (asane) te sa naglašenim disanjem. Ako svijesti o tijelu dodamo i odnos koji prihvaća kakvo se stanje upravo odvija – prakticiramo pomnost. Uz budnost o samom tijelu vezano je i drugo polje mindfulnessa a to su osjećanja: tjelesne senzacije i emocije. Na tom se polju stvara naša reaktivnost – sviđa mi se, ne sviđa mi se, jer ako je senzacija neugodna mi želimo da prođe, ako je ugodna želimo ju zadržati. Zato možemo kroz ovu praksu učiti ostati mirni u položajima koji bude osjećanja koja ne volimo te otpuštati vezanje za ona koja volimo. Time kultiviramo stav nepristranosti.

Prihvatiti znači voljeti jednako sva iskustva, sve što život nosi. Stabilno srce koje tugu i bol ne odguruje, a radost i uzbuđenje ne zadržava.

……..……..
*
Tristhana je metoda kojom održavamo stabilnost i budnost tijela i uma. Tristhana se prevodi kao “tri mjesta obitavanja pažnje” koja zajedno čine jedan objekt svijesti. Ta tri područja su: 1. yoga stav, 2. sustav disanja, i 3. fokusna točka (mjesto pogleda). Yoga stav su asane, položaji tijela i bandhe, energetski lokoti. Dah koji koristimo tokom prakse je produljeno disanje sa šumom u glasnicama, koje se kreće abdominalno uzduž kralježnice i spojeno je sa bandhama. Fokusne točke ili drishti, zadana su područja na kojima stabiliziramo pogled, a pažnju povlačimo u sebe.

……..……..
Više o Ashtanga vinyasa yogi možete pročitati na:
kpjayi.org
ashtangayoga.info
petriraisanen.com
Više o mindful yogi i mindfulness meditaciji

Mindful pristup yogi je meditacija na dišuće tijelo u prostoru, promatranje uma te na otvorenost emocijama. više…

Nježan, opuštajuć i pasivniji stil yoge, divan balans nakon stresnih i užurbanih yang
aktivnosti. više…

Prirodna sposobnost da osvjestimo sadašnji trenutak te da ga prihvatimo
na miran i opušten način. više…

Kako prakticiramo formalnu mindfulness
meditaciju te kako zadržimo mindful stanje kroz sve aktivnosti u danu. više…