Što je mindful yoga

Što je mindful yoga?


Yoga kao meditacija u pokretu

Razumijemo mindfulness kao osviješteno stanje našeg bića u sadašnjem trenutku koje obuhvaća i prihvaća sva ostala stanja. To je prirodno stanje u kojem smo se svi mnogo puta u životu zatekli, no u meditaciji ga svjesno prizivamo i nastojimo održati.

Kada spojimo svijest o dahu i pomnost o tjelesnim senzacijijama dobivamo širu sliku naše pažnje – osjećaj cijelog tijela. Tijelo je stalno u procesima, što biološkim, što radnjama koje sami zadajemo. Kako bi se probudili u procesu koji se upravo odvija, možemo prakticirati stil yoge koja stavlja naglasak na taj pristup – mindful yogu.
Kroz yogu vrlo praktično učimo
ostati svjesni kroz direktno iskustvo

Koristimo savjete i smjernice dane u praksi yoge o tome kako disati, kako namjestiti tijelo, zadržati tjelesni položaj te kakav odnos imati prema pojavnostima.


Praksa mindful yoge

Mindful pristup yogi je meditacija na dišuće tijelo u prostoru, na promatranje uma (načina na koji funkcionira) te na otvorenost emocijama.

Kada stanemo na svoju yoga prostirku stavimo cijelo tijelo u jedan sveobuhvatan mindfulness balon i pogledamo što je u tom trenutku prisutno. Osjetimo se. Skeniramo u kakvom stanju je tijelo, postoje li izražene senzacije, provjerimo što nam okupira misli, osjetimo dah u tijelu te postavimo svoju namjeru. Kroz namjeru osvjestimo što zapravo želimo od svoje prakse. Ako se izgubimo u mislima, možemo se pozvati na početnu zadanu namjeru. Najjednostavnija namjera može biti: neka budem prisutan/tna i prepustim se s prihvaćanjem iskustvu koje dolazi.

Stanje mindfulnessa širimo iznad svih asana (tjelesnih položaja) i prijelaza iz asane u asanu, tako da se ne identificiramo sa energijom koju praksa budi već zadržavamo kontinuitet svijesti o mislima i senzacijama kakve jesu. Tijelo i um u stalnoj su promjeni i to se odražava na našu praksu koja se nekada može činiti lagana i fluidna, a ponekad teška. Sjetimo se da su sva stanja prirodna i da ih obuhvatimo balonom suosjećanja i prihvaćanja.

Mindful yoga je nježan odnos sa samim sobom u kojem se upoznajemo i uviđamo koji nas koncepti pokreću. Budimo iskreni i otvoreni, polako se istražujući…

Ne moramo tražiti nikakvo posebno stanje niti se truditi da nekako bude,
dovoljno je samo znati što je.

……..……..
Mindful yoga nije zaseban stil yoge već specifičan pristup kojeg iskusan praktikant meditacije može primjeniti u podučavanju yoge. Da li će sat yoge biti meditativnog karaktera ovisi o učitelju koji ga vodi i njegovom iskustvu sa meditacijom.Stanje mindfulnessa širimo iznad doživljaja asane jer
nije bitan naš položaj već odnos koji imamo prema iskustvu.Više o mindful yogi i mindfulness meditaciji

Nježan, opuštajuć i pasivniji stil yoge, divan balans nakon stresnih i užurbanih yang
aktivnosti. više…

Praksa koja u svojoj srži sadrži principe mindfulnessa: svijest o sadašnjem trenutku, dahu, razvoj koncentracije… više…

Prirodna sposobnost da osvjestimo sadašnji trenutak te da ga prihvatimo
na miran i opušten način. više…

Kako prakticiramo formalnu mindfulness
meditaciju te kako zadržimo mindful stanje kroz sve aktivnosti u danu. više…