Doniranje

Doniranje


Doniranje je darivanje otvorenog srca kada osjećamo zahvalnost
ili želimo izraziti potporu nekoj individui, zajednici, ideji ili projektu

Doniranje je dio naše prakse velikodušnosti i suosjećanja koja pomaže ne samo onima kojima smo dali već i nama samima. Iz tog razloga, prilikom davanja donacije najbitnije je voditi se osjećajem osobnog zadovoljstva sa time kada i koliko dajemo .

Učenja o praksi mindfulness i metta meditacija slobodna su i dostupna svima te se kao takva ne bi trebala naplaćivati, no upravo kroz donacije imamo priliku podržavati primanje i širenje tog znanja.
Više o mindfulness meditaciji

Prirodna sposobnost da osvjestimo sadašnji trenutak te da ga prihvatimo
na miran i opušten način. više…

Kako prakticiramo formalnu mindfulness
meditaciju te zadržimo mindful stanje kroz sve aktivnosti u danu. više…

Za meditaciju odabiremo tjelesni položaj koji nam omogućava dobar omjer
opuštenosti i budnosti. više…

Povlačimo se od svakodnevnih navika na mjesto koje je predodređeno za meditaciju sa ljudima koji dijele istu potrebu. više…