ACT

Acceptance and Commitment Therapy – Terapija prihvaćanjem i posvećenošću

Što je ACT?

Terapija prihvaćanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and Commitment Therapy), popularno zvana ACT (izgovara se „ekt“ od engleskog glagola „act“ – djelovati), terapijski je pristup koji (baš kao i MBCT) pripada novom, tzv. trećem valu kognitivno-bihevioralnih terapija. ACT koristi mindfulness (trening svjesnosti) i bihevioralnu (ponašajnu) aktivaciju s ciljem pomaganja ljudima da nauče kako živjeti u sadašnjosti, posvećeni življenju kroz njima važne životne vrijednosti. Dobila je ime na osnovu svoje temeljne poruke: prihvati ono što je izvan tvoje kontrole i posveti se aktivno onim ponašanjima (akcijama) koja unapređuju i obogaćuju tvoj život. Srž ovog terapijskog pristupa je da, suprotno od pretpostavke o „zdravoj normalnosti“ tipičnoj za zapadnjačku psihologiju, polazi od pretpostavke kako su psihološki procesi normalnog ljudskog uma sami po sebi često destruktivni i stvaraju psihološku patnju. Smanjenje simptoma nije cilj ACT-a, što proizlazi iz brojnih istraživanja koja potvrđuju kako ponavljani pokušaji da se riješimo „simptoma“ sami po sebi mogu stvoriti kliničke poremećaje.

Osnovi cilj ACTa je potaknuti psihološku fleksibilnost, naučiti prihvatiti neugodne emocije, odvojiti se od doslovnog značenja negativnih misli i briga (tzv. “defuziranje”, tj. odvajanje), te živjeti svoj život aktivno, punim plućima, sukladno onome što je nama osobno doista važno i vrijedno.

Dakle, cilj ACT-a je stvoriti smislen i bogat život zasnovan na našim vrijednostima, dok pri tome prihvaćamo bol koja s time neizbježno dolazi. Paradoksalno, takav pristup u konačnici smanjuje sveukupnu patnju i značajno povećava životnu radost, vitalnost i sveukupnu psihološku dobrobit!

ACT funkcionira radom u sljedećim područjima: naučiti biti prisutan/na, tj. svjestan/na svega što se događa u nama i oko nas trenutak po trenutak (mindfulness). Zatim, odvojiti se od doslovnog značenja misli (misli nisu nužno činjenice), prihvatiti neugodne emocije (kroz trening svjesnosti iskustveno zamijetimo da emocije naprosto dolaze i odlaze svojim tempom ako se “ne miješamo”), izabrati smjer u svom životu tj. identificirati vrijednosti prema kojima želimo živjeti, te se posveti akcijama koje će nas gurati naprijed umjesto da stagniramo u bujici emocija. Mi nismo skup negativnih misli i emocija koje se često pojavljuju i izmjenuju tijekom dana. Mi smo puno više od toga. Kada to otkrijemo, istovremeno ćemo otkriti i nevjerojatan unutarnji mir koji iz toga proizlazi.

Učinkovitost ACT-a je dokazana s preko 3.000 znanstvenih studija.

Više o ACT-u pročitajte na našoj poveznici:  ACT